หน้าหลัก > ประกาศ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการยื่นข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการยื่นข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2562วันที่ ...
2018-07-12 14:27:20
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(Human Research Protection: HRP) ครั้งที่ ๔
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(Human Research Protection: HRP) ครั้ง ...
2018-07-06 15:17:01
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
????????โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รอบ 2 ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2561 ครับ ?????????? ...
2018-05-18 14:15:23
อบรมระบบ NRMS Postaudit เพื่อรายงานผลการนำผลงานไปใช้ประโยชน์
ลงทะเบียนที่ http://rdi.ssru.ac.th/nrmspostaudit/คู่มือการใช้ระบบ NRMS ONGOING ...
2017-11-10 16:40:29
การดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบยืนยันและรายละเอียด แบบยืนยันและรายละเอียด.docเอกสารประกอบการขอจริยธรรม ที่ http://ird.ssru.ac.th ...
2017-09-01 13:21:13
ประกาศย้อนหลัง