ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebooktweeterYoutubeLine

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

อ่านต่อ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย

อ่านต่อ

01. 2017