หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ
ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ

นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 เข้ารับโล่พระราชทานในงาน ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”
นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 เข้ารับโล่พระราชทานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏว ...
2018-12-06 14:32:55
ประชุมวางแผนการทำงานโครงการแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ประชุมวางแผนการทำงานโครงการแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้        เมื่ ...
2018-11-29 10:42:15
ราชภัฏพัฒน์ท้องถิ่น
                            &n ...
2018-11-29 10:13:29
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เป็นวิทยากรในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เป็นวิทยากรในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนข ...
2018-11-21 17:15:01
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่ ...
2018-10-19 09:03:56
สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยฝ่ายบริการวิชาการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยฝ่ายบริการวิชาการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทย ...
2018-09-04 10:33:34
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ...
2018-08-21 17:05:10
สวพ.จัดประชุมเตรียมเปิดรับคำขอตั้งงบประมาณบริการวิชาการ ปี 2562
สวพ.จัดประชุมเตรียมเปิดรับคำขอตั้งงบประมาณบริการวิชาการ ปี 2562          เม ...
2018-03-15 15:46:15
สวพ. บูรณาการองค์ความรู้วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครุศาสตร์ สู่ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการแก่สังคมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู
สวพ. บูรณาการองค์ความรู้วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครุศาสตร์ สู่ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการแก ...
2018-01-10 18:29:36
ข่าวย้อนหลัง