หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผลพิจารณาการเสนอขอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 รอบ Concept Proposal
          จากการพิจารณาการเสนอขอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 รอบ Con ...
2018-10-18 23:43:42
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track)ด้านวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 3/2561
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(Fast ...
2018-12-13 17:32:57
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล “นักวิจัยดาวเด่นสวนสุนันทา” ประจำปี ๒๕๖๑
     ดาวน์โหลดเอกสาร http://training.ird.ssru.ac.th/download/researcheraward%202 ...
2018-12-12 17:41:21
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเตรียมข้อมูลการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเตรียมข้อมูลการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562( ...
2018-12-12 16:31:50
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน 2018 IIDC International Invention Design Competition
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน 2018 IIDC International Invention Design Compet ...
2018-12-07 14:37:21
นักวิจัยสวนสุนันทา คว้ารางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"ระดับชาติ ภาคบรรยาย
นักวิจัยสวนสุนันทา คว้ารางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"ระดับชาติ ...
2018-12-06 15:31:39
ผศ.ดร.รจนา จันทราสา ร่วมแสดงและสาธิตผลงานวิจัยในนิทรรศการเนื่องในงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณท้องสนามหลวง
ผศ.ดร.รจนา จันทราสา ร่วมแสดงและสาธิตผลงานวิจัยในนิทรรศการเนื่องในงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเว ...
2018-12-06 13:39:08
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมอธิการบดีในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมอธิการบดีในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ“ราช ...
2018-12-06 14:32:21
นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 เข้ารับโล่พระราชทานในงาน ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”
นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 เข้ารับโล่พระราชทานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏว ...
2018-12-06 14:32:55
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและวิจัยแห่งชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 (RUNIRAC V)
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและวิจัยแห่งชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 ( ...
2018-12-06 15:21:17
ข่าวย้อนหลัง