หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอแจ้งข้อมูลแนวทางการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน)
ขอแจ้งข้อมูลแนวทางการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการวิจั ...
2018-09-04 09:14:19
ประกาศ !! ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ 2562 และ งบประมาณแผ่นดิน 2563
Download ปฎิทินแผนดิน2562ใหม่.pdfDownload EC 00 แบบประเมินเพื่อขอเข้ารับพิจารณา EC (สำหรับผู้วิจัย). ...
2018-06-06 13:01:37
นักวิจัยเข้าร่วมงาน พร้อมโชว์ผลงานประกวดและรางวัลที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ในงานแฉลงข่าวงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี. แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัราชภัฏสวนสุนันทา
นักวิจัยเข้าร่วมงาน พร้อมโชว์ผลงานประกวดและรางวัลที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ในงานแฉลงข่าวงานเฉลิมฉ ...
2018-09-20 16:58:16
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
          สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ...
2018-09-04 12:52:07
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑      & ...
2018-09-04 11:54:17
สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยฝ่ายบริการวิชาการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยฝ่ายบริการวิชาการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทย ...
2018-09-04 10:33:34
สถาบันวิจัยจัดอบรมระบบวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์และผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ด้วยโปรแกรม Scival
สถาบันวิจัยจัดอบรมระบบวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์และผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ด้วยโปร ...
2018-09-04 10:08:21
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      & ...
2018-08-24 14:33:48
ข่าวย้อนหลัง