หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศ !! ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ 2562 และ งบประมาณแผ่นดิน 2563
Download ปฎิทินแผนดิน2562ใหม่.pdfDownload EC 00 แบบประเมินเพื่อขอเข้ารับพิจารณา EC (สำหรับผู้วิจัย). ...
2018-06-06 13:01:37
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ลงทะเบียนโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Online ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ ...
2018-06-22 09:40:10
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
          ช่วงเช้าวันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ ...
2018-06-13 10:11:20
สวพ. เข้าร่วมประชุมเพื่อขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ กับบริษัท นราห์ อินดัสตรี จำกัด ณ จังหวัดเชียงใหม่
      เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2018-05-28 15:00:36
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Protection: HRP) ครั้งที่ ๓
          สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (H ...
2018-05-28 14:27:29
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 4/2561--------- ...
2018-05-28 10:24:39
ข่าวย้อนหลัง