หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วม ประชุมกับบริษัท นานมีจำกัดเพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วม ประชุมกับบริษัท นานมีจำกัดเพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-05-28 10:10:25

               เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์  ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำทีมนักวิจัย จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี คือ

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์

2.อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์

3.อาจารย์ณัฐกมล พึ่งสำราญ

4.อาจารย์จิตรลดา ชูมี

เข้าร่วมประชุมกับบริษัท นานมี จำกัดเพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์