หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 7/2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 7/2560

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-11-15 15:57:40

            วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 7/2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้สื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เครือข่ายฯ ได้รับทราบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการสอบถามและเสนอปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

            ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี สุดท้าย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาจนบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ประเมินทั้งภายในและภายนอก และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานพร้อมปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่นเดียวกัน


ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/ird.ssru/photos/a.1397618600337368.1073741857.787706744661893/1397618820337346/?type=3&theater