หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมแนวทางในการดำเนินงานวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2563 (เฉพาะผู้บริหารหน่วยงาน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมแนวทางในการดำเนินงานวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2563 (เฉพาะผู้บริหารหน่วยงาน)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-04-19 15:17:59


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมแนวทางในการดำเนินงานวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2563 (เฉพาะผู้บริหารหน่วยงาน)

----------------------------------------------------------------

          วันนี้ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมแนวทางในการดำเนินงานวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์  ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2563 ในที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ได้ ชี้แจงปฏิทินการดำเนินงาน งานวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2563 และได้ชี้แจงแนวทางการเปิดรับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินในปี 2563 นี้ โดยแนวทางคือจะเปิดรับแบบงานวิจัยที่บูรณาการกัน ภายใต้แผนบูรณาการตามคัสเตอร์ในแต่ละเป้า โดยในปี 2563 นี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดเป้าหมายทั้งหมด 4 เป้า และมีคัสเตอร์ย่อยตามเป้า ซึ่งจะรับข้อเสนองานวิจัยภายใต้แผนบูรณาการ ซึ่งจำเป็นต้องมีผู้อำนวยการแผนรับผิดชอบชุดโครงการนั้นๆ โดย เบื้องต้นในที่ประชุมได้ขอความอนุเคราะห์คณบดี และผู้บริหารแต่ละคณะ วิทยาลัย จัดตั้งผู้อำนวยการแผนงานตามเป้าหมาย คัสเตอร์ที่ถนัดตามศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน ส่งกลับสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดเตรียมเปิดแผนบูรณาการประจำปี 2563 ทั้งนี้ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการให้ทุนวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณรายได้ 2562 และงบประมาณแผ่นดิน 2563 ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 นี้เพื่อรับฟังแนวทางการยื่นขอทุนวิจัยต่อไป

อนุพันธ์ สุทธิมาร ถ่ายภาพ/รายงาน