หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรมหลักตามกรอบแนวคิดการรำลึก (Commemoration) การจัดงานครบรอบ 80 ปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรมหลักตามกรอบแนวคิดการรำลึก (Commemoration) การจัดงานครบรอบ 80 ปี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-05-28 14:37:50

           วันนี้ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 – 13.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรมหลักตามกรอบแนวคิดการรำลึก (Commemoration) การจัดงานครบรอบ 80 ปี กิจกรรมการจัดซุ้มประตูทางเข้า (Exhibition Entrance) เพื่อเข้าสู่เส้นทางนิทรรศการ (Exhibition Road) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมศศิพงษ์ประไพ สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัฒิ ต๊ะปินตา ประธานคณะกรรมการจกรรมการจัดซุ้มประตูทางเข้า (Exhibition Entrance) เพื่อเข้าสู่เส้นทางนิทรรศการ (Exhibition Road) โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาการปรับสีซุ้มประตู โดยได้ปรับสีซุ้มประตูทางเข้าเป็น 2 แบบ โดยคณะกรรมได้ดำเนินการร่วมกันพิจารณาแบบเพื่อเตรียมเข้าสู่การประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป