หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำซุ้มงานฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ 80 ปี
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำซุ้มงานฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ 80 ปี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-03-15 15:44:31

              

      วันนี้ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำซุ้มงานฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ 80 ปี ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศศิพงษ์ประไพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่  คุณพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และตัวแทนบริษัทผู้จัดทำซุ้มเข้าร่วมประชุมโดยการประชุมดังกล่าวเป็นการสรุปประเด็นสำคัญและนำเสนอแบบเบื้องต้นในการจัดทำซุ้มงานฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ 80 ปี ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจะทำการสรุปแบบซุ้มเพื่อนำเสนอคณะกรรมการจัดงานต่อไป