หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นตัวแทนของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นตัวแทนของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-03-28 16:53:18

          วันนี้ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นตัวแทนของสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ รายงาน / ชุติมา ธีรสุวรรณ  ถ่ายภาพ