หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-09-29 16:28:48

                เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๒๕๖๐ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา โดยมีคณะกรรมประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง โดยในวาระการประชุมเป็นการสรุปผลการดำเนินการของสถาบันวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และร่วมกันพิจารณาโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และวาระเพื่อพิจารณารางวัลนักวิจัยดาวเด่นประจำปี ๒๕๖๐ โดยสถาบันวิจัยจะทำการประกาศรางวัลให้ทราบภายหลัง