หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำซุ้มประตูงานฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ 80 ปี
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำซุ้มประตูงานฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ 80 ปี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-03-15 15:43:59

                เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำซุ้มประตูงานฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ 80 ปี ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศศิพงษ์ประไพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ คุณพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และตัวแทนบริษัทผู้จัดทำซุ้มเข้าร่วมประชุมโดยการประชุมดังกล่าวเป็นการนำเสนอแบบซุ้มประตูที่ทางบริษัทผู้จัดทำซุ้มได้ออกแบบเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการจัดทำซุ้มประตู และขอคำเสนอแนะและแนวทางเพิ่มเติมจากคณะกรรมการ โดยคณะกรรมได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการออกแบบโดยใช้การเล่าเรื่องอดีตจากโรงเรียนนิภาคารสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้ความรู้และทราบประวัติของมหาวิทยาลัยด้วย