หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำซุ้มประตูงานฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ 80 ปี
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำซุ้มประตูงานฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ 80 ปี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-04-24 13:03:13


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำซุ้มประตูงานฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ 80 ปี

          เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำซุ้มประตูงานฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ 80 ปี ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศศิพงษ์ประไพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ และคุณพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมประชุมโดยการประชุมดังกล่าวเป็นสรุปรูปแบบการจัดทำซุ้มที่ทางบริษัทผู้จัดทำซุ้มได้ออกแบบมา และได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะในซุ้มประตูแบบต่างๆเพื่อให้ซุ้ม ประตูงานฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ 80 ปี ออกมาให้สวยงาน ครบถ้วนที่สุด