หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การเผยแพร่ในระดับนานาชาติต่อเนื่อง
สถาบันวิจัยฯ ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การเผยแพร่ในระดับนานาชาติต่อเนื่อง

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-12-22 17:54:13


สถาบันวิจัยฯ ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การเผยแพร่ในระดับนานาชาติต่อเนื่อง

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย(ATIP)  ขับเคลื่อนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์สู่การเผยแพร่และการประกวดผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิตจากงานวิจัยสู่การสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับโลก

         วันนี้ วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย(ATIP) เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์สู่การเผยแพร่และการประกวดผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยโครงการดังกล่าวได้ตัวแทนจากคณะต่างๆที่มีผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่พร้อมเข้าสู่การประกวดและเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ทั้งหมดจำนวน 19 ท่าน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพสู่การเผยแพร่ผลงานเพื่อยกระดับงานวิจัยของมหาวิทยาสู่การสร้างชื่อเสียงของนักวิจัย และมหาวิทยาลัยในเวทีระดับโลก โดยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ได้กล่าวว่า “ปัจจุบันผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ถูกผลิตขึ้นจากนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง ผลงานวิจัยดังกล่าวสามารถต่อยอดสู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นผลงานวิจัยส่วนใหญ่ยังสามารถต่อยอดสู่การประกวดผลงานในระดับนานาชาติเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในเวทีระดับโลก สถาบันวิจัยในนามผู้ขับเคลื่อนหลักพร้อมที่จะสนับสนุนนักวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการนำเสนอของชิ้นงานเพื่อเข้าสู่การประกวดในเวทีโลก” จากการจัดโครงการในครั้งแรก สถาบันวิจัยและพัฒนานำนักวิจัยจำนวน 4 ท่านเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน Hong Kong International Invention and Design Competition 2017 (IIDC 2017) ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre เขตบริหารพิเศษฮ่องกง  แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้เหรียญรางวัล 9 เหรียญจาก 19 ประเทศทั่วโลก


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่  www.ird.ssru.ac.th

Facebook fan page: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-160-1341

นายอนุพันธ์ สุทธิมาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ........... รายงาน

นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ........... ภาพ

www.ird.ssru.ac.th

IG : IRD_SSRU

Twitter : @ird_ssru

Youtube : สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา

Facebook fan page : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ird.ssru)