หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯจัด FAST TRACK การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
สถาบันวิจัยฯจัด FAST TRACK การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-12-15 17:40:26

สถาบันวิจัยฯจัด "FAST TRACK" การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (Agenda) เพื่อขับเคลื่อนผลงานตีพิมพ์สู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCOPUS, SJR หรือ ISI ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจากวิทยาลัย คณะ ทั้งหมด 296 คน

         

          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (Agenda) ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยท่านอธิการบดีกล่าวในตอนหนึ่งว่า “ผมรู้สึกดีใจมากที่เห็นนักวิจัยสมัครเข้าร่วมโครงการจนแน่นห้องประชุม” นั่นหมายความว่านักวิจัยส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงการพัฒนาผลงานวิจัยของตนเองเพื่อยกระดับงานวิจัยเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติอย่างจริงจัง โดยในตอนท้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ชี้แจงการดำเนินการ กำหนดการ และร่วมกันตอบแบบสอบถามเพื่อทำการสำรวจผลงานวิจัยของนักวิจัยและให้สามารถเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้ตรงกับศาสตร์งานวิจัยของนักวิจัยเอง

          ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่  www.ird.ssru.ac.th เฟชบุ๊ค : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-160-1341 คุณวันจักร

นายอนุพันธ์ สุทธิมาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ........... ภาพ/รายงาน