หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-09-06 09:32:13

            วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม “คณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐” โดยที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการในรอบ ๑ฯ เดือนที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

            ทั้งนี้ ที่ประชุมมีประเด็นการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด