หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-03-27 11:07:52


           เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงานอบรมโครงการและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องวิธีการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในวันแรกของการอบรม และในวันที่สองเป็นการลงพื้นที่จริงเพื่อให้นักวิจัยได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง ณ ตลาดน้ำบางน้อย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรนำเก็บข้อมูลวิจัยและบรรยายในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน

            โดยการอบรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านตำบลจอมปลวก ชาวตลาดน้ำบางน้อย คณะ/หน่วยงาน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่เป็นจำนวน ๒๘ คน


ดูรูปเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=1513709325394961