หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สวพ.จัดพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ประเภทงานวิจัยสถาบัน
สวพ.จัดพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ประเภทงานวิจัยสถาบัน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-03-15 15:45:48

สวพ.จัดพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ประเภทงานวิจัยสถาบัน

 

          วันนี้ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ประเภทงานวิจัยสถาบัน ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศศิพงษ์ประไพ ชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ค้าขาย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนาข้อเสนอกับกับนักวิจัยสายสนับสนุน ทั้งนี้ในการจัดการพัฒนาข้อเสนอในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมพัฒนาข้อเสนอเฉพาะงานวิจัย R2R ประเภทงานวิจัยสถาบันจำนวน 4 ท่าน