หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมชี้แจงโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ๒๕๖๑
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมชี้แจงโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-11-10 17:01:19


วันนี้ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมชี้แจงโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธานชี้แจงและทำความเข้าใจเรื่องการดำเนินการโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารประชุมได้ตามเอกสารที่แนบ

การประชุมชี้แจงวันที่ 10 พ.ย.60.ppt

ประกาศหลักเกณ์และวิธีการปฏิบัติ.pdf