หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมโครงการพัฒนาผลงานสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ประจำปี 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมโครงการพัฒนาผลงานสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-03-15 15:39:31


          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมโครงการพัฒนาผลงานสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคาร 31  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์  ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดงานอบรมโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณดนัย  เลี้ยงเจริญ และ คุณอารยา  อิทธิประทีป ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยการอบรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากคณะ/หน่วยงาน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผลงานสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นจำนวนมาก

นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว  รายงาน/ภาพ