หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาศึกษาดูงาน ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนาศึกษาดูงาน ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-03-15 15:43:31


สถาบันวิจัยและพัฒนาศึกษาดูงาน ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์  ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้บริหาร ตัวแทนหน่วยงาน คณะ วิทยาลัย และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์คมกฤต เล็กสกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ เลขานุการศูนย์บริหารงานวิจัย และนางสาวไปรยา ฤทธาภรณ์ หัวหน้างานสำนักพิมพ์และงานวารสาร ให้การต้อนรับและให้ความรู้ในด้านการบริหารงานวิจัย และงานวารสารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทาง ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แนะแนวทางในการผลักดันวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ISI ในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางคณะศึกษาดูงานได้องค์ความรู้ในด้านการพัฒนาวารสารของหน่วยงานอีกมากมาย โดยทางคณะศึกษาดูงานต้องขอขอบคุณทาง ทีมงานศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้เสนอแนะและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในการศึกษาการดูงานในครั้งนี้