หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ประกาศ !! ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ 2562 และ งบประมาณแผ่นดิน 2563
ประกาศ !! ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ 2562 และ งบประมาณแผ่นดิน 2563

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-10-18 23:40:29

Download ปฎิทินแผนดิน2562ใหม่.pdf

Download EC 00 แบบประเมินเพื่อขอเข้ารับพิจารณา EC (สำหรับผู้วิจัย).docx

Download คู่มือการใช้ระบบ Ris เพื่อขอทุนรายได้ปี 2562.pdf

แบบฟอร์มงบรายได้

Download templateResearchProject63G1-3 (ว1ด) รายได้.docx

Download templateResearchProgram63 (ว1ช) รายได้.docx

แบบฟอร์มงบแผ่นดิน

Download templateResearchProject62G1-3 (ว1ด).docx

Download templateResearchProgram62 (ว1ช).docx