หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ศาสตร์การท่องเที่ยว
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ศาสตร์การท่องเที่ยว

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-09-06 09:42:39

          เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ศาสตร์การท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศศิพงศ์ประไพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี  โพธิยะราช ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัย โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ติดตามชุดโครงการที่ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอไว้ที่โครงการวิพากษ์ที่ผ่านมา โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความสนใจและติดตามโครงการในชุดโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด