หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2564    & ...
2021-02-25 20:25:43
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมราชภัฏรวมใจสร้างนักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคม (Social Engineer)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมราชภัฏรวมใจสร้างนักศึกษ ...
2021-01-28 16:48:06
ประกาศทุนบริการวิชาการ งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564
ยื่นขอทุนที่ http://ris.ssru.ac.th/ais/public/index.php/loginเอกสารประกอบการขอ1. แบบเสนอขอทุนสน ...
2020-10-09 21:52:34
2021 4th Biennial International Conference on Nascent Technologies in Engineering (ICNTE)
2021 4th Biennial International Conference on Nascent Technologies in Engineering (ICNTE)Conference ...
2020-09-17 19:04:00
งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4
The 4th RMU Graduate Research Conference งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ...
2020-09-17 12:21:35
การประชุมวิขาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17
The 17th KU-KPS National Conference การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิท ...
2020-09-17 12:09:48
งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8
(Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society) งานประชุมวิชาการระดับชาติ นน ...
2020-09-17 12:01:01
ข่าวปัจจุบัน