หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมอธิการบดีในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมอธิการบดีในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ“ราช ...
2018-12-06 14:32:21
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มอบกระเช้าส้มโอ ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องในวาระต้อนรับปีใหม่
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มอบกระเช้าส้มโอ ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องในวาระต้อนรับปีใหม่  ...
2018-12-03 09:44:37
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 6/2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 6/2561&nb ...
2018-11-19 14:25:49
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560
“สวนสุนันทาฉลองครบรอบ 80 ปีด้วยผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 5 คะแนนเ ...
2018-10-13 22:18:29
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมมอบหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมมอบหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ...
2018-10-09 16:42:47
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑    &n ...
2018-10-02 14:25:03
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  ...
2018-10-01 16:53:33
มรภ.สวนสุนันทาร่วมลงนามความร่วมมือ สกอ. สกว.และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศด้านการพัฒนานักวิจัย
มรภ.สวนสุนันทาร่วมลงนามความร่วมมือ สกอ. สกว.และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศด้านการพัฒนานักวิจัย    ...
2018-10-01 15:17:30
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุ ...
2018-09-25 17:05:23
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
          สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ...
2018-09-04 12:52:07
ข่าวย้อนหลัง