หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2563
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และ ...
2020-02-28 18:24:57
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/256
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ...
2020-02-28 18:09:12
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้ารับการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้ารับการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓        &nb ...
2020-02-26 13:30:06
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดสัมภาษณ์พนักงานบริหารงานทั่วไปประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดสัมภาษณ์พนักงานบริหารงานทั่วไปประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน      &n ...
2020-02-24 14:39:16
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2563&nb ...
2020-02-05 12:29:08
สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยรังสิต          วันที ...
2020-02-05 11:20:07
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ...
2020-01-29 10:55:43
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 12/2562
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และ ...
2019-12-27 15:51:45
ข่าวย้อนหลัง