หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร
ข่าวฝ่ายบริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2564    & ...
2021-02-25 20:25:43
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมราชภัฏรวมใจสร้างนักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคม (Social Engineer)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมราชภัฏรวมใจสร้างนักศึกษ ...
2021-01-28 16:48:06
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณรอบนอกกำแพงมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณรอบนอกกำแพงมหาวิ ...
2020-08-11 16:02:43
ร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ภาพลักษณ์ ให้กับผู้รับบริการผ่านระบบ online รอบที่ 2/2563
ขอเรียนเชิญ ผู้รับบริการ นักวิจัย ชุมชน ร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ภาพลักษณ์ ให้กับผู้รับบริการผ่านระบ ...
2020-08-13 09:22:25
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพบอาจารย์ชาวต่างชาติ ประจำปี 2562
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพบอาจารย์ชาวต่างชาติ ประจำปี 2562         วัน ...
2020-04-22 13:19:40
ข่าวปัจจุบัน