หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย
ข่าวทุนวิจัย

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2563
        สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโคร ...
2020-01-30 09:04:01
ข่าวย้อนหลัง