หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย
ข่าวทุนวิจัย

ประกาศทุนบริการวิชาการ งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564
ยื่นขอทุนที่ http://ris.ssru.ac.th/ais/public/index.php/loginเอกสารประกอบการขอ1. แบบเสนอขอทุนสน ...
2020-10-09 21:52:34
ประกาศทุนวิจัย!!! ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 30 ทุน (Young Star Research)
ขอทุนที่  http://ris.ssru.ac.th/รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ เดือนมกราคม - สิงหาคม 2564DOWNLOAD ...
2020-09-16 18:36:47
ประกาศทุนวิจัย!!! งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564
ขอทุนที่  http://ris.ssru.ac.th/เอกสารประกอบการขอทุน http://www.ird.ssru.ac.th/page/getbudgetss ...
2020-09-16 16:18:26
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2563
        สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโคร ...
2020-01-30 09:04:01
ข่าวปัจจุบัน