หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย
ข่าวทุนวิจัย

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)    ...
2020-12-23 10:18:43
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 11 กลุ่มเรื่อง
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564การพัฒน ...
2020-12-22 08:33:32
ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ประจำปี 2564    &nb ...
2020-12-22 08:29:13
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมผู้สูงอายุ
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมสูงวัย ประจำปี 2564         เป ...
2020-12-22 08:22:08
ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และการเกษตร สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ...
2020-12-22 07:55:52
ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ...
2020-10-28 14:18:36
ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ
ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติทุนนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติปี 2564 เปิดรับสมัคร   - ...
2020-10-28 14:15:09
ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ประจำปี 2564
ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ประจำปี 2564ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยปี 2564 เปิดรับสมัคร - ห ...
2020-10-28 14:11:46
ข่าวย้อนหลัง