หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุมวิชาการระดับชาติ
ข่าวประชุมวิชาการระดับชาติ

การประชุมผู้นำและการเสริมพลังครั้งที่ 12 ของสตรี
[WLEC2021] 12th Women's Leadership and Empowerment Conference การประชุมผู้นำและการเสริมพลังครั้ง ...
2020-09-17 13:13:52
การประชุมการประชุมเพื่อสันติภาพและความขัดแย้งครั้งที่ 7
[PCRC2020] 7th Peace and Conflict Resolution Conference การประชุมสันติภาพและความขัดแย้งครั้งที่ 7Eve ...
2020-09-17 12:35:05
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences การประชุมทางวิชาการระดับ ...
2020-09-17 12:29:52
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 10
Event Date : 2020-11-27Submission Deadline : 2020-09-04Venue : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม ...
2020-09-17 10:23:08
ข่าวย้อนหลัง