หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ประชุมร่างบันทึกข้อตกลงแนวทางในการดำเนินงานวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๖๓
ประชุมร่างบันทึกข้อตกลงแนวทางในการดำเนินงานวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๖๓        &n ...
2020-03-19 10:05:36
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 8
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 8          ในวันศุกร์ ที่ ...
2020-03-03 15:36:30
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ประจำปีงบประมาณ 2563
              สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณ ...
2020-02-19 18:33:10
สถาบันวิจัยและพัฒนากับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาลัยสหเวชร่วมจัดนิทรรศงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 (Thailand lnventors’ Day 2020)
         สถาบันวิจัยและพัฒนากับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาลัยสหเวชร่ ...
2020-02-11 15:21:08
ประชุมหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประชุมหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในปีงบประมาณ พ ...
2020-01-27 10:38:32
เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง จับมือร่วมขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม พัฒนากรอบวิจัยด้านการเกษตร
เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่งจับมือร่วมขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพัน ...
2020-01-20 11:09:33
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยท่องเที่ยวกลุ่มรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2
           สถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นเจ้าภาพจัดประชุมขับเคลื่อนโคร ...
2020-01-20 11:51:14
ข่าวย้อนหลัง