หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ผลพิจารณาการเสนอขอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 รอบ Concept Proposal
          จากการพิจารณาการเสนอขอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 รอบ Con ...
2018-10-18 23:43:42
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน              วันที่ 10 พฤศจ ...
2018-11-10 14:19:23
ประชุมวิชาการนานาชาติครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา
ประชุมวิชาการนานาชาติครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา              &n ...
2018-11-10 14:19:41
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจง ก.พ.ร. กับศูนย์การศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจง ก.พ.ร. กับศูนย์การศึกษา            ...
2018-11-01 14:44:36
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์        &nb ...
2018-10-31 16:03:01
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัย          ...
2018-10-31 15:02:29
โครงการส่งข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการวิจัยนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป้าหมายยุทธศาสตร์ ๑ – ๔ เข้าระบบ NRMS
โครงการส่งข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการวิจัยนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป้าหมายยุทธศาสตร์ ๑ – ๔ เข้า ...
2018-10-30 17:04:28
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและบริการวิชาการ    ...
2018-10-26 16:53:30
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุม 2Fast Track (รุ่นที่1) ชี้แจงการขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุม 2Fast Track (รุ่นที่1) ชี้แจงการขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน 2563  ...
2018-10-19 15:00:47
ข่าวย้อนหลัง