หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562เนื้อความ : คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจ ...
2018-07-20 15:34:50
ประกาศ !! ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ 2562 และ งบประมาณแผ่นดิน 2563
Download ปฎิทินแผนดิน2562ใหม่.pdfDownload EC 00 แบบประเมินเพื่อขอเข้ารับพิจารณา EC (สำหรับผู้วิจัย). ...
2018-06-06 13:01:37
การประชุมวิชาการและวิจัยแห่งชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 (RUNIRAC V)
       การประชุมวิชาการและวิจัยแห่งชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 (RUNIRAC V) จะจัดขึ ...
2018-07-20 15:30:16
โครงการอบรมการยื่นข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุน โครงการวิจัย งบรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการยื่นข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2562วันที่ ...
2018-07-12 14:26:45
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ลงทะเบียนโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Online ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ ...
2018-06-22 09:40:10
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
          ช่วงเช้าวันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ ...
2018-06-13 10:11:20
สวพ. เข้าร่วมประชุมเพื่อขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ กับบริษัท นราห์ อินดัสตรี จำกัด ณ จังหวัดเชียงใหม่
      เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2018-05-28 15:00:36
ข่าวย้อนหลัง