หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ผลพิจารณาการเสนอขอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 รอบ Concept Proposal
          จากการพิจารณาการเสนอขอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 รอบ Con ...
2018-10-18 23:43:42
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมพิจารณาโครงการวิจัย ประเภทงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ประจำปีงบประมาณ 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมพิจารณาโครงการวิจัย ประเภทงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ประจ ...
2019-01-14 17:43:48
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมชี้แจงและติดตามโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมชี้แจงและติดตามโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561  & ...
2019-01-14 17:06:17
คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
        คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ รองอธิก ...
2019-01-10 16:07:50
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track)ด้านวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 1/2562
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(Fast ...
2019-01-10 09:29:50
ผู้บริหาร สวพ. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คุณสุนันทา สมพงษ์ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติและที่ปรึกษาวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
 ผู้บริหาร สวพ. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คุณสุนันทา สมพงษ์ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติและที่ปรึกษาวิจ ...
2019-01-09 16:37:22
ขอให้นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
1.คู่มือการจัดทำรายงานวิจัย.doc2.ตัวอย่างมคอ3.doc3.คำแจ้งข้อมูลการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อ ...
2019-01-09 16:09:05
โครงการประชุมบุคลากร เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
        โครงการประชุมบุคลากร เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประ ...
2019-01-08 16:43:46
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
       สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์&nb ...
2019-01-15 13:53:25
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมระบบวิเคราะห์ผลการอ้างอิงในฐาน Scopus
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมระบบวิเคราะห์ผลการอ้างอิงในฐาน Scopus        เมื่อวันท ...
2018-12-24 15:39:02
ข่าวย้อนหลัง