หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ขอแจ้งข้อมูลแนวทางการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน)
ขอแจ้งข้อมูลแนวทางการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการวิจั ...
2018-09-04 09:14:19
ประกาศ !! ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ 2562 และ งบประมาณแผ่นดิน 2563
Download ปฎิทินแผนดิน2562ใหม่.pdfDownload EC 00 แบบประเมินเพื่อขอเข้ารับพิจารณา EC (สำหรับผู้วิจัย). ...
2018-06-06 13:01:37
นักวิจัยเข้าร่วมงาน พร้อมโชว์ผลงานประกวดและรางวัลที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ในงานแฉลงข่าวงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี. แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัราชภัฏสวนสุนันทา
นักวิจัยเข้าร่วมงาน พร้อมโชว์ผลงานประกวดและรางวัลที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ในงานแฉลงข่าวงานเฉลิมฉ ...
2018-09-20 16:58:16
สถาบันวิจัยจัดอบรมระบบวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์และผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ด้วยโปรแกรม Scival
สถาบันวิจัยจัดอบรมระบบวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์และผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ด้วยโปร ...
2018-09-04 10:08:21
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      & ...
2018-08-24 14:33:48
โครงการวิจัยตามรูปแบบการเสนอแผนบูรณาการ
ลงทะเบียน http://training.ird.ssru.ac.th/nrmsplan2018/ ...
2018-09-04 09:14:19
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562เนื้อความ : คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจ ...
2018-08-01 14:42:38
การประชุมวิชาการและวิจัยแห่งชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 (RUNIRAC V)
       การประชุมวิชาการและวิจัยแห่งชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 (RUNIRAC V) จะจัดขึ ...
2018-07-20 15:30:16
ข่าวย้อนหลัง