หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัย (ชาวต่างประเทศ) งบประมาณรายได้ ประจำปี 2564
ประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัย (ชาวต่างประเทศ) งบประมาณรายได้ ประจำปี 2564    & ...
2021-03-03 17:33:19
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ลงทะเบียนได้ที่(ด่วน!!! มีจำนวนจำกัด) ลิงค์ลงทะเบียน ...
2021-03-02 19:10:52
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ...
2021-02-25 20:54:59
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้สัมภาษณ์ทีมงาน วช. “แนวทางการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ”
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้สัมภาษณ์ทีมงาน วช. “แนวทางการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ...
2021-02-24 19:18:46
นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 9 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก
นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 9 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก      &n ...
2021-02-24 17:21:12
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดอบรม “โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดอบรม “โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระ ...
2021-02-18 19:54:57
ข่าวย้อนหลัง