หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ผลพิจารณาการเสนอขอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 รอบ Concept Proposal
          จากการพิจารณาการเสนอขอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 รอบ Con ...
2018-10-18 23:43:42
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย“แนวทางการเขียนข้อเสนองานวิจัยและแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562”
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย“แนวทางการเขียนข้อเสนองานวิจัยและแนวทา ...
2019-05-24 17:18:21
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT 2019 ประเทศ โรมาเนีย
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation&n ...
2019-05-22 13:19:01
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนครั้งที่ 1
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนครั้งที่ 1  &nb ...
2019-05-22 11:11:20
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนารายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนารายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประม ...
2019-05-22 00:37:08
ทำบุญฉลองอาคารใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทำบุญฉลองอาคารใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนา    เมื่อวันที่21 พฤษภาคม พ.ศ.2562เวลา 07.30-09.00 น. ...
2019-05-22 00:30:59
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมร่วม 3 ฝ่ายพัฒนาตู้อัจริยะพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมร่วม 3 ฝ่ายพัฒนาตู้อัจริยะพัฒนา      วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. ...
2019-05-14 17:39:45
โครงการเตรียมการเขียนแผนบูรณาการข้าวทุน สวก.
ประชุมเตรียมการเขียนแผนบูรณาการข้าวทุน สวก.    วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 &ndas ...
2019-05-13 17:10:12
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาสร้างสรรค์คีรีวงกตโมเดล ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานีบนฐานศาสตร์พระราชา
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาสร้างสรรค์คีรีวงกตโมเดล ตำบลนา ...
2019-05-13 16:37:35
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    &nbs ...
2019-05-07 13:12:11
ข่าวย้อนหลัง