หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำซุ้มประตูงานฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ 80 ปี
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำซุ้มประตูงานฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ 80 ปี  ...
2018-04-24 13:03:13
ประชุมชี้แจงแนวทางการให้ทุนวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
Download คู่มือนักวิจัยที่ https://drive.google.com/open?id=1r6waLLqmLHaYUNoVdJRsBfwosp0QzBf4Downloa ...
2018-04-24 08:33:41
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมแนวทางในการดำเนินงานวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2563 (เฉพาะผู้บริหารหน่วยงาน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมแนวทางในการดำเนินงานวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2563 (เฉพาะผู้บริหารหน่วยงาน ...
2018-04-19 15:17:59
นักวิจัยสวนสุนันทาเยี่ยม!!! คว้า 9 รางวัล ในการประกวด งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในงาน «ARCHIMEDES-2018» ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
นักวิจัยสวนสุนันทาเยี่ยม!!! คว้า 9 รางวัล ในการประกวด งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในงาน &la ...
2018-04-10 15:02:08
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นตัวแทนของสถาบันวิจัยและพัฒนา
          วันนี้ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รอ ...
2018-03-28 16:53:18
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
           เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอ ...
2018-03-27 11:07:52
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมโครงการพัฒนาผลงานสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ประจำปี 2561
          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมโคร ...
2018-03-15 15:39:31
สถาบันวิจัยและพัฒนาศึกษาดูงาน ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนาศึกษาดูงาน ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  &nb ...
2018-03-15 15:43:31
ข่าวย้อนหลัง