หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔        & ...
2020-09-11 17:07:07
สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากใบหญ้าแฝกฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากใบหญ้าแฝกฯ          ...
2020-08-14 11:00:31
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุม โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปี ๒๕๖๓
            สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุม โครงการพัฒนางานวิจัยสู่ ...
2020-07-31 16:57:49
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :PMUC_form_proposal.docxกรอบโจทย์ประกาศทุน PMU C_64.pdfเอกสารเพิ่มเติมที่ ...
2020-07-29 15:39:47
ขอแจ้งการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
1 คู่มือการจัดทำรายงานวิจัย.docx2 Format บทความวารสารวิจัยและพัฒนา 2563.docx3 ตัวอย่างการตีพิมพ์.pdf ...
2020-07-10 13:51:34
บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบของขวัญ ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องในวาระต้อนรับปีใหม่
บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบของขวัญ ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องในวาระต้อนรับปีให ...
2020-04-22 13:19:40
ประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก
ประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก    & ...
2020-04-22 13:19:40
ข่าวปัจจุบัน