หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุม โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปี ๒๕๖๓
            สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุม โครงการพัฒนางานวิจัยสู่ ...
2020-07-31 16:57:49
ขอแจ้งการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
1 คู่มือการจัดทำรายงานวิจัย.docx2 Format บทความวารสารวิจัยและพัฒนา 2563.docx3 ตัวอย่างการตีพิมพ์.pdf ...
2020-07-10 13:51:34
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดและแสดงผลงานนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดและแสดงผลงานนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี แล ...
2020-04-22 13:19:58
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมจัดนิทรรศกาลแสดงผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของนักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมจัดนิทรรศกาลแสดงผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของนักวิจัย        ...
2020-04-22 13:19:58
เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เข้าระบบขอทุนที่ https://www.nrms.go.th/ResearchFundListDetail_H.aspx?id=25419 ...
2020-04-22 13:19:58
ประกาศทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564
1. Platform1 P1-6 บพค.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64Download2. Platform2 P7-9 ...
2020-04-22 13:19:58
ประชุมชี้แจงการเขียนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2564 ให้สอดคล้องกับหน่วยงาน PMU
1. วช.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf2. สวรส.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (C ...
2020-04-22 13:19:58
ประชุมชี้แจงการเขียนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2564 ให้สอดคล้องกับหน่วยงาน PMU
1. วช.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf2. สวรส.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (C ...
2019-11-19 15:27:44
คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย ในงาน2019 International Innovation & Invention Competition : The Ambassador Hotel-Taipei ไทเป ประเทศไต้หวัน
คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย ในงาน2019 Internati ...
2020-04-22 13:19:58
ข่าวปัจจุบัน