หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ประชุมชี้แจงแนวทางการให้ทุนวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
Download คู่มือนักวิจัยที่ https://drive.google.com/open?id=1r6waLLqmLHaYUNoVdJRsBfwosp0QzBf4Downloa ...
2018-04-24 08:33:41
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมแนวทางในการดำเนินงานวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2563 (เฉพาะผู้บริหารหน่วยงาน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมแนวทางในการดำเนินงานวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2563 (เฉพาะผู้บริหารหน่วยงาน ...
2018-04-19 15:17:59
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมชี้แจงโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ๒๕๖๑
วันนี้ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมชี้แจงโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ๒๕๖๑ เวล ...
2017-11-10 17:01:19
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
                เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๒๕๖๐ สถาบันวิจั ...
2017-09-29 16:28:48
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ศาสตร์การท่องเที่ยว
          เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการวิ ...
2017-09-06 09:42:39
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการสร้างแรงจูงใจและมอบรางวัลให้แก่บุคลากรในด้านการวิจัย
          วันนี้ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการสร้างแรง ...
2017-09-06 09:36:08
การดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
1. แบบยืนยันและรายละเอียด แบบยืนยันและรายละเอียด.doc2. เอกสารประกอบการขอจริยธรรม ที่ http://ird.ssru ...
2017-09-06 09:22:28
ข่าวย้อนหลัง