หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ลงพื้นที่วิจัย”วิชาการเพื่อท้องถิ่น. อ. บ้านป้อม. จ. พระนครศรีอยุธยา.
ลงพื้นที่วิจัย”วิชาการเพื่อท้องถิ่น. อ. บ้านป้อม. จ. พระนครศรีอยุธยา.       ...
2020-11-08 17:42:06
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ร่วมเจรจาความร่วมมือกับ บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ร่วมเจรจาความร่วมมือกับ บริษัท ช้างแ ...
2020-10-29 15:58:03
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2020)
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน Korea International Women’s Invention Exp ...
2020-10-29 10:25:50
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 9
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 9 โดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมกา ...
2020-10-27 11:45:18
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ...
2020-10-14 15:45:49
ข่าวย้อนหลัง