หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบวารสารวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบวารสารวิชาการ            ใน ...
2021-02-10 18:45:04
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อรับมอบนโยบายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อรับมอบนโยบายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอด ...
2021-02-04 17:50:51
โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)
โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 256 ...
2021-02-01 18:46:27
U2T : Opening Talk โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
U2T : Opening Talk โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ          ...
2021-02-01 18:26:21
ประชุมหารือแนวทางในการเข้ารับการประเมินวารสารสู่ฐาน TCI รอบที่ 4
ประชุมหารือแนวทางในการเข้ารับการประเมินวารสารสู่ฐาน TCI รอบที่ 4        &nb ...
2021-01-28 17:39:44
ข่าวย้อนหลัง