หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ
ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ

สวพ.จัดประชุมเตรียมเปิดรับคำขอตั้งงบประมาณบริการวิชาการ ปี 2562
สวพ.จัดประชุมเตรียมเปิดรับคำขอตั้งงบประมาณบริการวิชาการ ปี 2562          เม ...
2018-03-15 15:46:15
สวพ. บูรณาการองค์ความรู้วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครุศาสตร์ สู่ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการแก่สังคมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู
สวพ. บูรณาการองค์ความรู้วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครุศาสตร์ สู่ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการแก ...
2018-01-10 18:29:36
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กับผู้ประสานโครงการประจำคณะ วิทยาลัย
วันนี้ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ป ...
2017-09-20 17:06:20
ข่าวย้อนหลัง