หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ
ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานฝ่ายบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานฝ่ายบริการวิชาการ          ...
2021-03-03 17:27:42
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินศักยภาพตำบลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินศักยภาพตำบลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ...
2021-02-24 20:19:44
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) รอบที่ ๒
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำ ...
2021-02-23 09:06:57
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วม รมว.อว. ขับเคลื่อนงาน อว.ส่วนหน้า
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วม รมว.อว. ขับเคลื่อนงาน อว.ส่วนหน้า          & ...
2021-02-15 19:20:04
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมคณะทำงานให้คำปรึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมคณะทำงานให้คำปรึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบู ...
2021-02-15 18:59:10
ประกาศรับสมัครบุคคลที่สนใจ เข้าทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) รอบที่ ๒
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง  การจ้างงานบุคคลเข้าทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ...
2021-02-11 11:00:42
สถาบันวิจัยและพัฒนา ลุยขับเคลื่อนสวนสุนันทาเป็น “อว.ส่วนหน้า” สนับสนุนการพัฒนาจังหวัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา ลุยขับเคลื่อนสวนสุนันทาเป็น “อว.ส่วนหน้า” สนับสนุนการพัฒนาจังหวัด&nb ...
2021-02-10 17:28:17
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำ ...
2021-02-10 20:52:09
ข่าวย้อนหลัง