หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ
ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ

ฝ่ายบริการวิชาการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการบริการวิชาการตามตัวชี้วัด และ การเตรียมลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ฝ่ายบริการวิชาการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการบริการวิชาการตามตัวชี้วัด และ การเตรียมลงพื้นที่เพื่อต ...
2020-01-13 16:48:00
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ณ ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นในพื้นที่เขตดุส ...
2019-12-02 17:30:16
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณาสุข ครั้งที่ 11 /2562
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพท ...
2019-11-19 17:30:55
สถาบันวิจัยและพัฒนา รับมอบชุดแสดงความรู้ผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ำวัดแค (วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม) โดยวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
        สถาบันวิจัยและพัฒนา รับมอบชุดแสดงความรู้ผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ำวัดแค (วัดสวัส ...
2019-11-12 16:39:31
ข่าวย้อนหลัง