หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ
ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมใจผลิตเจลแอลกอออล์ล้างมือถวายพระภิกษุสงฆ์ และแจกจ่ายประชาชนสู้ไวรัสโควิด-19 ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมใจผลิตเจลแอลกอออล์ล้างมือถวายพระภิกษุสงฆ์และแจกจ่ายประชาชนสู้ไวรัสโควิด-19 ณ ...
2020-03-18 11:45:35
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพฯ
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเ ...
2020-02-25 22:03:24
สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมยุวพัฒน์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
  สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมยุวพัฒน์ตามพระบรมราโช ...
2020-02-24 22:50:31
สำนักทรัพยสินและรายได้ เข้าพบรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อการออกข้อสอบพัฒนาท้องถิ่น
          สำนักทรัพยสินและรายได้ เข้าพบรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบ ...
2020-02-20 18:56:06
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมจัดทำข้อมูลตำบลเป้าหมาย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมจัดทำข้อมูลตำบลเป้าหมาย •••[1 ในหลายโครงการภายใต้โคร ...
2020-02-20 15:17:45
ฝ่ายบริการวิชาการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการบริการวิชาการตามตัวชี้วัด และ การเตรียมลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ฝ่ายบริการวิชาการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการบริการวิชาการตามตัวชี้วัด และ การเตรียมลงพื้นที่เพื่อต ...
2020-01-13 16:48:00
ข่าวย้อนหลัง