หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ
ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่ ...
2018-10-19 09:03:56
สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยฝ่ายบริการวิชาการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยฝ่ายบริการวิชาการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทย ...
2018-09-04 10:33:34
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ...
2018-08-21 17:05:10
สวพ.จัดประชุมเตรียมเปิดรับคำขอตั้งงบประมาณบริการวิชาการ ปี 2562
สวพ.จัดประชุมเตรียมเปิดรับคำขอตั้งงบประมาณบริการวิชาการ ปี 2562          เม ...
2018-03-15 15:46:15
สวพ. บูรณาการองค์ความรู้วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครุศาสตร์ สู่ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการแก่สังคมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู
สวพ. บูรณาการองค์ความรู้วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครุศาสตร์ สู่ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการแก ...
2018-01-10 18:29:36
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กับผู้ประสานโครงการประจำคณะ วิทยาลัย
วันนี้ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ป ...
2017-09-20 17:06:20
ข่าวย้อนหลัง