หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ
ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสัมภาษณ์งานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประจำปี ๒๕๖๔
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสัมภาษณ์งานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ...
2021-02-02 19:33:29
ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประจำปี ๒๕๖๔
       ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศเรื่องการจ้างงานบุคคลเข้าทำงานโค ...
2021-02-02 18:42:28
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมจัดทำโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมจัดทำโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  &n ...
2021-01-26 18:42:36
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมโครงการการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถาณการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรสงคราม
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมโครงการการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถาณการณ์การระบาดของโรคโควิด ...
2021-01-22 20:31:03
เปิดรับสมัคร!! ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี ๒๕๖๔
   เปิดรับสมัคร!! ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูร ...
2021-01-27 16:35:07
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  ...
2020-12-24 09:22:30
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมโครงการพัฒนาและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมโครงการพัฒนาและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒ ...
2020-12-24 09:22:46
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย    &nbs ...
2021-03-22 13:49:05
ข่าวย้อนหลัง