หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ
ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพฯ
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเ ...
2020-04-22 13:19:31
สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมยุวพัฒน์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
  สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมยุวพัฒน์ตามพระบรมราโช ...
2020-04-22 13:19:31
สำนักทรัพยสินและรายได้ เข้าพบรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อการออกข้อสอบพัฒนาท้องถิ่น
          สำนักทรัพยสินและรายได้ เข้าพบรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบ ...
2020-08-06 14:47:59
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมจัดทำข้อมูลตำบลเป้าหมาย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมจัดทำข้อมูลตำบลเป้าหมาย •••[1 ในหลายโครงการภายใต้โคร ...
2020-08-06 14:54:13
สถาบันวิจัยและพัฒนา รับมอบชุดแสดงความรู้ผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ำวัดแค (วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม) โดยวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
        สถาบันวิจัยและพัฒนา รับมอบชุดแสดงความรู้ผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ำวัดแค (วัดสวัส ...
2020-04-22 13:20:05
ข่าวย้อนหลัง