หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ
ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับมอบชุดแสดงความรู้ผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ำวัดแค (วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม) โดยวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
        สถาบันวิจัยและพัฒนา รับมอบชุดแสดงความรู้ผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ำวัดแค (วัดสวัส ...
2020-04-22 13:20:05
สถาบันวิจัยและพัฒนาแนะนำการดำเนินงาน โครงการแก้ปัญหาความยากจนกับบัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแนะนำการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาความยากจนกับบัณฑิตวิทยาลัย     &nb ...
2019-05-03 08:32:15
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการแก้ปัญหาความยากจนของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาความยากจนของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ&nbs ...
2019-02-28 13:10:09
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดบ้านต้นรับคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์พูดคุยแนวทางดำเนินงานการแก้ปัญหาความยากจนของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดบ้านต้นรับคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์พูดคุยแนวทางดำเนินงานการแก้ปัญหาความยากจนข ...
2019-02-28 10:19:49
พิธีลงนาม MOUจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
พิธีลงนาม MOUจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ       วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2 ...
2019-02-07 09:50:02
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track)ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ...
2019-02-07 13:04:15
นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 เข้ารับโล่พระราชทานในงาน ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”
นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 เข้ารับโล่พระราชทานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏว ...
2019-02-07 12:29:36
ประชุมวางแผนการทำงานโครงการแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ประชุมวางแผนการทำงานโครงการแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้        เมื่ ...
2019-02-08 10:20:11
ราชภัฏพัฒน์ท้องถิ่น
                            &n ...
2019-02-08 10:09:13
ข่าวย้อนหลัง