หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมร่างบันทึกข้อตกลงแนวทางในการดำเนินงานวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๖๓
ประชุมร่างบันทึกข้อตกลงแนวทางในการดำเนินงานวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๖๓        &n ...
2020-03-19 10:05:36
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมใจผลิตเจลแอลกอออล์ล้างมือถวายพระภิกษุสงฆ์ และแจกจ่ายประชาชนสู้ไวรัสโควิด-19 ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมใจผลิตเจลแอลกอออล์ล้างมือถวายพระภิกษุสงฆ์และแจกจ่ายประชาชนสู้ไวรัสโควิด-19 ณ ...
2020-03-18 11:45:35
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 8
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 8          ในวันศุกร์ ที่ ...
2020-03-03 15:36:30
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2563
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และ ...
2020-02-28 18:24:57
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/256
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ...
2020-02-28 18:09:12
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้ารับการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้ารับการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓        &nb ...
2020-02-26 13:30:06
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพฯ
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเ ...
2020-02-25 22:03:24
ข่าวย้อนหลัง