หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4/2564  & ...
2021-04-01 16:53:38
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวิธีการส่งแนวคิดโครงการเข้าร่วมโครงการขอรับทุน “ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2564”
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวิธีการส่งแนวคิดโครงการเข้าร่วมโครงการขอรับทุน “ผลงานนวัตกรรมเพื่อ ...
2021-04-01 14:07:47
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากร “การจัดทำวารสารวิชาการ” ให้แก่คณะทำงานวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากร “การจัดทำวารสารวิชาการ” ให้แก่คณะทำงานวารสารสำนัก ...
2021-04-01 14:00:26
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564        ...
2021-04-01 13:58:31
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมคณาจารย์พัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมคณาจารย์พัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร&n ...
2021-03-30 19:01:21
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (SCD Ranking)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (SCD Ranki ...
2021-03-30 18:56:40
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมคณาจารย์พัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมคณาจารย์พัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร&nbs ...
2021-03-29 18:54:26
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ สอบถามปัญหาและความต้องการของชุมชน ซึ่งประกอบด้วยบ้าน วัด โรงเรียน (บวร)
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ สอบถามปัญหาและความต้องการของชุมชน ซึ่งประกอบด้ว ...
2021-03-27 19:33:36
ข่าวย้อนหลัง