หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านอาหารสู่การเป็นโหนดในการบริหารจัดการงานวิจัย ภายใต้แผนงานนวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านอาหารสู่การเป็นโหนดในการบริหารจัดการงานวิจัย ภายใต้แ ...
2021-03-27 19:34:03
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ U2T ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวง อว.
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ U2T ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวง อว.    ...
2021-03-26 19:30:14
สถาบันวิจัยและพัฒนา ศึกษาดูงานการสร้างผู้ประกอบการ startup ณ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันวิจัยและพัฒนา ศึกษาดูงานการสร้างผู้ประกอบการ startup ณ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยา ...
2021-03-26 19:27:06
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดนิทรรศการถ่ายภาพเพื่อทำป้ายไวนิล จากการประกวดและแสดงผลงานระดับนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดนิทรรศการถ่ายภาพเพื่อทำป้ายไวนิล จากการประกวดและแสดงผลงานระดับนานาชาติด้านการป ...
2021-03-25 18:29:23
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ ...
2021-03-25 18:27:58
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ์งานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ์งานวิจัย      ...
2021-03-23 18:28:14
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ครั้งที่ 2/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ค ...
2021-03-23 18:26:31
ประชุมคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2564
ประชุมคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2564      เช้าวันนี้ (23 มีนาคม 2564 ...
2021-03-23 18:24:33
สวนสุนันทา เดินหน้าร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับเขต : เขตดอนเมืองและเขตลาดกระบัง
สวนสุนันทา  เดินหน้าร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับเขต : เขตดอนเมืองและเขตลาดกระบัง   ...
2021-03-19 18:57:29
ข่าวย้อนหลัง