หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > U2T : Opening Talk โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
U2T : Opening Talk โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-01 18:26:21


U2T : Opening Talk โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

          วันนี้ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมงาน Online Series ตอนที่ 1 Live U2T : Opening Talk โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม (Zoom Meeting) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ซึ่งงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแสดงเจตจำนงค์ในการดำเนินโครงการระหว่าง สป.อว.มหาวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมโครงการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และคณะทำงาน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา