หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพฯ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพฯ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:19:31


            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพฯ 

            วันนี้ (25 ก.พ.63) ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพฯ ได้กล่าวว่า “ห้องเรียนชุมชนนี้ดีมาก เราต้องทำบ้านเราให้ดี อยู่กับท้องถิ่น ให้เหมาะกับท้องถิ่น” ถือเป็นกำลังใจที่สำคัญในทำงานต่อไป โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และชาวบ้าน ต้อนรับ และจัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานการพัฒนากลุ่มอาชีพภัฏพัฒน์ระนองนวดไทย ณ ห้องเรียนชุมชน วิจัย และบริการวิชาการ จังหวัดระนอง โดยชาวบ้านสมาชิกกลุ่มอาชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง ของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรในการถ่ายความรู้นวดผ่อนคลายเบื้องต้นด้วยตนเองให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้