หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมชี้เเจงและรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานในการจัดทำคำรับรอง และงบบริหารงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมชี้เเจงและรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานในการจัดทำคำรับรอง และงบบริหารงานวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-10-02 15:21:09

                      สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมชี้เเจงและรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานในการจัดทำคำรับรองและงบบริหารงานวิจัย 

            เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ คุณอทิตยา บัวศรี รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ คุณชุติมา ธีรสุวรรณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย และนายอนุพันธ์ สุทธิมาร รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อฟังการชี้แจงและร่วมกันแสดงความคิดเห็นของหน่วยงานในการจัดทำคำรับรองและงบบริหารงานวิจัย

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

สนใจสมัครเรียนที่ https://admission.ssru.ac.th/