หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ณ ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ณ ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:19:58


ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ณ ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 28 และ 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ จัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยคุณวันเพ็ญ แช่มรือนาม รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตดุสิต ผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชนทั้ง 43 ชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาชุมชนเมือง โดยสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครัวเรือน ซึ่งส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งได้ต่อไป นอกจากนี้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การทำยาหม่องน้ำมันพญาว่านแก่นักศึกษา โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการต่อยอดองค์ความรู้การผลิตยาหม่องพญาว่าน ซึ่งเป็นการใช้วัตถุดิบต่างๆ เหมือนกัน แต่กระบวนการผลิตแตกต่างกัน และสามารถนำกากสมุนไพรมาพัฒนาต่อยอดเป็นยาดมสมุนไพรได้ต่อไป นับว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด จากกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษามีส่วนร่วมในการผลิตผลิตภัณฑ์ และวิพากษ์ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของกลุ่มอาชีพนวดกดจุดฝ่าเท้า วัดประชาระบือธรรม