หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-08-05 14:41:42


โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7

             วันนี้ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 7 โดยมี ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พิเชฎฐ์ กาลามเกษตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์ นางสาวบญจวรรณ มิ่งมนต์ชัยกุล และนางสาวชนิกานด์ เหลืองไพโรจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากร ในช่วงเช้าบรรยายในหัวข้อ”ประเด็นจริยธรรมที่ควรให้ความสำคัญสำหรับการวิจัย” และ”ประเด็นทางจริยธรรมที่ควรให้ความสำคัญสำหรับการวิจัย” ส่วนในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มอภิปรายกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน