หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)
ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-09-03 13:15:13


ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม

      -หัวข้อ ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน

      -หัวข้อ ภัยพิบัติ

ปิดรับสมัคร 30 ก.ย. 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 
https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2247