หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สำนักทรัพยสินและรายได้ เข้าพบรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อการออกข้อสอบพัฒนาท้องถิ่น
สำนักทรัพยสินและรายได้ เข้าพบรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อการออกข้อสอบพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-08-06 14:47:59


          สำนักทรัพยสินและรายได้ เข้าพบรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อการออกข้อสอบพัฒนาท้องถิ่น

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา  นางสาววลัยกร โกมลสิงห์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  เพื่อหารือในการออกแบบข้อสอบพัฒนาท้องถิ่น และขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด เป็นผู้ออกข้อสอบดังกล่าวให้