หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ลงพื้นที่วิจัย”วิชาการเพื่อท้องถิ่น. อ. บ้านป้อม. จ. พระนครศรีอยุธยา.
ลงพื้นที่วิจัย”วิชาการเพื่อท้องถิ่น. อ. บ้านป้อม. จ. พระนครศรีอยุธยา.

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-11-08 17:42:06


ลงพื้นที่วิจัย”วิชาการเพื่อท้องถิ่น. อ. บ้านป้อม. จ. พระนครศรีอยุธยา. 

          เมื่อวันที่ 6  พฤษจิกายน 2563  ผศ. ดร. สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่วิจัย โครงการ การจัดการความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ภาคกลางด้วยงานวิชาการเพื่อท้องถิ่น ในฐานะหัวหน้าชุดโครงการ โดยมี ผศ. ดร. พัชริน ดำรงกิตติกุล  ที่ปรึกษาโครงการ คุณสันติ. นักวิจัยในพื้นที่ พระมหา ดร. เกรียงศักดิ์.  ดร. พุทธชาด.  รศ. ดร. วิวัฒน์. ดร. วสันต์. จาก มจร. ร่วมกับชุมชนบ้านป้อม  ณ. วัดลอดช่อง อ. บ้านป้อม. จ. พระนครศรีอยุธยา